ริบบอนบาร์โค้ด Wax-Resin

Ribbon Wax-Resin เป็นริบบอนทีทนแรงยึดเกาะได้ดีกว่า Wax สามารถทนความเย็น และ ทนความร้อนได้ดี ใช้งานในห้องเย็นเหมาะมาก 

 

Visitors: 109,132