สติกเกอร์บาร์โค้ด ขาวมัน

สติ๊กเกอร์ขาวมัน เป็นสติ๊กเกอร์บาร์โค้ด ที่มีความมันเงา สามารถทนละอองน้ำได้ในระดับหนึ่ง นิยมใช้ ในงาน ที่ต้องการความสวยงาม สติ๊กเกอร์ขาวมัน จะทนน้ำ ได้มากกว่า สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด กึ่งมันกึ่งด้าน

สติ๊กเกอร์บาร์โค๊ต ขาวมัน คุณสมบัติ

สติ๊กเกอร์ ขาวมันจะเป็นสติ๊กเกอร์ที่มีความมันเงา นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางเพราะจะราคาถูก ถ้ามีการพิมพ์สี จะมีความคมชัดสวยงาม สามารถใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นได้เล็กน้อยประมาณ 40% (แต่ไม่โดนน้ำโดยตรง อาจจะเป็นเพียงละออง) ทนน้ำได้มากกว่าสติ๊กเกอร์กึ่งมันกึ่งด้าน 

การใช้งาน

สติ๊กเกอร์ชนิดนี้เหมาะสำหรับติดบนวัสดุทีเรียบแบน เคลือบให้เงาหรือด้านได้ ติดบนผิวกระดาษหรือพลาสติก แต่อาจหลุดล่อนได้เมื่อสัมผัสน้ำโดยตรงใช้ในงานสินค้าต่างๆที่ต้องการความสวยงามเพื่อยกระดับสินค้าด้วยความเงางามของสติ๊กเกอร์   ไม่ทนต่ออุณหภูมิที่ชื้นและร้อน อุณหภูมิปกติ ส่วนมากนิยมใช้ทำงานพิมพ์สี

ข้อดี สติ๊กเกอร์บาร์โค๊ต ขาวมัน

-  ราคาถูก

-  เมื่อพิมพ์สีแล้วสีสันจะสวยงาม

- โดนน้ำได้มากกว่าสติ๊กเกอร์กึ่งมัน

 

ข้อเสีย สติ๊กเกอร์บาร์โค๊ต ขาวมัน

- ฉีกขาดได้ง่าย

- โดนน้ำได้ไม่ 100%

 

Visitors: 88,433