ระบบ ขายหน้านร้าน ( Point of Sale ) สนใจ LINE: n.print Mobile: 085-5533762

โปรแกรมขายหน้าร้าน ( Point of sale )

Program Features (รายละเอียด โปรแกรมขายหน้าร้าน) :
 # เป็นโปรแกรมขายหน้าร้าน และ บริหารสินค้าคงคลัง ที่พัฒนาขึ้นบนฐานข้อมูล My SQL
 # สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องอ่านบาร์โค้ด Barcode Reader ได้ทันที
 # สามารถตัดสต็อกสินค้าทันที (Real Time)
 # คำนวณราคาสินค้าคงเหลือด้วยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Method)
 # มีรายงานวิเคราะห์ข้อมูลหลากหลาย เช่น การขายสินค้า รับสินค้าเข้า สินค้าคงเหลือ บัญชีสินค้า ฯลฯ 
 # มีระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละส่วนงาน
 # รองรับการทำงานสำหรับเครื่องพิมพ์ทุกประเภท

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 91,661