Cash Drawer ลิ้นชักเก็บเงิน

CashDrawer

ลิ้นชักเก็บเงิน ( Cash Drawer ) คืออะไร ลิ้นชักเก็บเงินเป็น อุปกรณ์ ที่ใช้อยู่ในระบบ POS ( Point of sale ) ใช้สำหรับเก็บเงิน มีทั้งระบบอัตโนมัติเมื่อรับเงินหรือทอนเงิน( Auto ) หรือ ระบบที่เราใช้กุญแจในการเปิดลิ้นชักเอง ( T-Touch ) สิ่งที่ต้องรู้และต้องศึกษาก่อนซื้อ ลิ้นชักเก็บเงินมีดังนี้

 1.ต้องการลิ้นชักเก็บเงิน เป็นระบบ  Auto หรือ T-Touch

   # ระบบ Auto จะต้องใช้ต่อกับระบบเครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ลิ้นชักจะทำงานต่อเมื่อเครื่องพิมพ์สั่งให้ ลิ้นชักเปิด

   # ระบบ T-Touch เราต้องเปิดลิ้นชัก เมื่อเราบิดกุญแจ

 2.ขนาดของลิ้นชักเก็บเงิน

   # ขนาดของลิ้นชักเก็บเงิน W = ความกว้างของลิ้นชัก , L = ความยาวของลิ้นชัก , H = ความสูงของลิ้นชัก

 3.ความแข็งแรงลิ้นชักเก็บเงิน

   # ความแข็งแรงของโคลงสร้างลิ้นชักเก็บเงินมีผลอย่างมากต่อการใช้งาน เพราะบางที่เราจำเป็นต้องวางอุปกรณ์ Hardware Pos ไว้บน ลิ้นชักเก็บเงินสดถ้าลิ้นชักไม่ได้คุณภาพจะเกิดการแอ่นงอได้ ทำให้การเด่งและการเปิดของลิ้นชักเป็นไปด้วยความลำบาก

การใช้งานที่ไม่ยุ่งยากของ ลิ้นชักเก็บเงิน

                 โดยส่วนใหญ่แล้ว ลิ้นชักเก็บเงิน จะใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมที่ติดตั้งเอาไว้สำหรับใช้งานควบคู่กับลิ้นชัก หรืออาจจะเป็นเครื่องสำหรับพิมพ์ใบเสร็จและเครื่องคิดเลขที่สามารถป้อนรายละเอียดสินค้าเอาไว้ภายในได้ การทำงานของทั้งคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ใบเสร็จและเครื่องคิดเลขกับลิ้นชักสำหรับเก็บเงินนั้นส่วนใหญ่จะค่อนข้างเหมือนกัน
หากเป็นการใช้งาน ลิ้นชักเก็บเงิน ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์จะเน้นใช้การสแกนบาร์โค๊ดแทนการกดรหัสสินค้า นอกเสียจากสินค้าเหล่านั้นจะไม่สามารถสแกนบาร์ได้ก็จำเป็นต้องกดรหัสสินค้าเข้าไปในคอมพิวเตอร์ หลังจากนั้นตัวโปรแกรมที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันกับลิ้นชักสำหรับเก็บเงิน จะทำการรวมยอดสินค้าเป็นจำนวนเท่าไหร่และพนักงานก็จะรับเงินมาจากลูกค้าและกดยอดเงินที่รับมาเข้าไปก็จะขึ้นแจ้งขึ้นมาให้รู้ว่าต้องทอนเท่าไหร่ ลิ้นชักสำหรับเก็บเงินก็จะเปิดออกมาเพื่อให้เอาเงินใส่และหยิบเงินทอน พร้อมทั้งใบเสร็จในการซื้อขายสินค้าก็จะถูกพิมพ์ออกมาเพื่อยื่นให้ลูกค้าพร้อมเงินทอน
หากใช้งาน cashdrawer หรือลิ้นชักสำหรับเก็บเงินกับเครื่องคิดเลขและเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ การทำงานก็ค่อนข้างจะเหมือนกับการใช้งานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ คือ ต้องป้อนสินค้าเข้าไปในเครื่องและตั้งเป็นรหัสสินค้าขึ้นมา ในบางเครื่องจะสามารถสแกนบาร์ได้เหมือนกับโปรแกรมในคอมพิวเตอร์เลย แต่ในบางเครื่องต้องตั้งค่ารหัสสินค้าเข้าไปยังเครื่องและเมื่อมีลูกค้ามาซื้อสินค้าก็กดรหัสสินค้าที่ติดเอาไว้ที่สินค้าเข้าไปในเครื่อง และรวมยอดสินค้ารับเงินจากลูกค้าและใส่ยอเงินเข้าไปลิ้นชักจะเปิดออกมา เพื่อให้ใส่เงินและหยิบเงินทอนพร้อมทั้งใบเสร็จก็จะถูกพิมพ์ออกมา
ในบางร้านที่เป็นร้านขนาดกลางหรือร้านขนาดเล็กที่ไม่จำเป็นต้องใช้งานใบเสร็จก็อาจจะไม่จำเป็นต้องติดตั้ง เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เอาไว้ก็ได้ ใช้เพียงเครื่องคิดเลขและลิ้นชักเก็บเงินสด ในบางสถานที่จำหน่ายและในบางยี่ห้อจะมีการนำเอาเครื่องคิดเลขและเครื่องพิมพ์ใบเสร็จรวมกันไว้กับลิ้นชักเลย เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อของผู้ที่ต้องการใช้งานจะมีทั้งเครื่องขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่คุณสมบัติในการใช้งานอาจจะยากและง่ายต่างกันออกไป ในส่วนของเรื่องราคาก็ต้องขึ้นอยู่กับขนาดและคุณสมบัติของแต่ละเครื่องเป็นหลัก
หากในบางร้านที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมใช้งานกับลิ้นชักเก็บเงินสด หรืออาจจะมีเครื่องสำหรับคิดเลขและบันทึกสินค้าอยู่แล้ว ก็สามารถเลือกซื้อลิ้นชักสำหรับเก็บเงินมาติดตั้งเพื่อใช้งานร่วมกันกับเครื่องที่มีอยู่ก็ได้ เพื่อเป็นการประหยัดและไม่ต้องมาลงโปรแกรมหรือตั้งค่ารหัสสินค้าใหม่ให้ยุ่งยาก หรือในบางร้านที่เริ่มจำหน่ายสินค้าได้ดีขึ้นและต้องการลิ้นชักที่มีขนาดใหญ่ขึ้นหลายช่องขึ้น ก็สามารถเลือกซื้อลิ้นชักขนาดที่ต้องการมาเปลี่ยนงานได้ แต่ต้องตรวจสอบด้วยว่าลิ้นชักจะสามารถถอดเปลี่ยนได้หรือไม่

 

## CashDrawer ขนาดที่ใส่ ธนบัตรได้ 5 ช่อง รองรับขนาด ธนบัตรไทย มีทั้งระบบ T-Touch และระบบ Auto

## CashDrawer ขนาดที่ใส่ ธนบัตรได้ 4 ช่อง รองรับขนาด ธนบัตรไทย มีทั้งระบบ T-Touch และระบบ Auto

ลิ้นชักเก็บเงินสด กับความทนทานที่คุ้มค่า

               ลิ้นชักเก็บเงินสดถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับร้านค้าที่จำเป็นต้องมีที่เก็บเงินสด ทั้งเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย หยิบทอนเงินง่าย รวมถึงเรื่องความปลอดภัยด้วย เนื่องจากลิ้นชักเก็บเงินสดส่วนมากถูกออกแบบมาให้สามารถใช้กุญแจล็อคได้ เมื่อไม่ได้ใช้งานก็สามารถล็อคไว้ได้ ให้เฉพาะเจ้าของร้านหรือหัวหน้าพนักงานที่ไว้ใจได้เป็นคนถือกุญแจเท่านั้น
ลิ้นชักเก็บเงินสดสามารถใช้เพื่อเก็บเงินสดอย่างเดียว หรือจะใช้เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จและเครื่องคอมพิวเตอร์และหน้าจอแสดงผลควบคู่กันไปด้วยได้ ที่เห็นบ่อย ๆ ก็จะเป็นร้านค้าขายปลีก ร้านขายของชำ ซูเปอร์มาร์เก็ต ฯลฯ
ลิ้นชักเก็บเงินสดส่วนใหญ่แล้วจะผลิตมาจากเหล็กทำให้มีความทนทานมาก ผู้ผลิตส่วนใหญ่จะโฆษณาว่าทนทานขนาดสามารถวางหน้าจอคอมพิวเตอร์ไว้บนลิ้นชักเก็บเงินสดได้เลย โดยที่ไม่เกิดการบุบสลายเพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่และสะดวกในขั้นตอนของการใช้งานด้วย
ภายในลิ้นชักเก็บเงินสดจะมีช่องที่แยกไว้ใส่ธนบัตรประเภทต่าง ๆ มากน้อยก็แตกต่างกันไปตามแต่ละยี่ห้อ และมีช่องสำหรับใส่เหรียญต่าง ๆ ด้วย เช่น มี 5 ช่องใส่ธนบัตร และ 8 ช่องใส่เหรียญเพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกในการหยิบทอนเงิน แต่ละช่องยังมีตัวทับธนบัตรที่ทำมาจากเหล็กหรือสแตนเลสที่ทำให้มีความทนทาน ไม่หักง่ายเมื่อใช้งาน ลิ้นชักเก็บเงินสดมีทั้งแบบที่ไม่ใช้ไฟฟ้าและใช้ไฟฟ้า
เมื่อใช้ลิ้นชักเก็บเงินสดหรือ cashdrawer นี้ ร่วมกับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จและหน้าจอแสดงผล ต้องมีการเชื่อมต่อลิ้นชักเก็บเงินสดเข้ากับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ โดยลิ้นชักเก็บเงินสดในปัจจุบันที่มีวางจำหน่ายก็มีช่องเชื่อมต่อที่ครอบคลุม ทั้งแบบพอร์ต USB และพอร์ต Serial ต้องการแบบไหนก็ให้ระบุในขั้นตอนที่เราเลือกซื้อลิ้นชักเก็บเงินสด
ลิ้นชักเก็บเงินสดที่ดีมีคุณภาพควรทำจากเหล็กที่มีความหนาและคงทนเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุด ที่หนีบธนบัตรควรทำจากเหล็กเพราะต้องใช้งานอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องทนทาน การใช้งานเมื่อถึงขั้นตอนของการทอนเงินลิ้นชักต้องสามารถเด้งเปิดออกมาได้แบบอัตโนมัติแบบไม่มีปัญหาติดขัด บางรุ่นเป็นระบบล็อคกุญแจถึง 3 จังหวะที่ให้ความมั่นใจมากขึ้นในเรื่องของความปลอดภัย หากถูกงัดแงะ และสามารถสั่งล็อคกุญแจผ่านระบบออนไลน์ได้ สำหรับผู้ที่ต้องการแปลง RJ-11 จากลิ้นชักเก็บเงินเพื่อเป็น USB ต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง ก็มีอุปกรณ์เสริมที่เป็นสายแปลงไว้จำหน่ายคู่กันด้วย
การเลือกใช้ลิ้นชักเก็บเงินสดไม่เพียงแต่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะดวกในการใช้งานเท่านั้น แต่เป็นในเรื่องของความปลอดภัยของที่เก็บเงินสดเป็นหลักด้วย ดังนั้นควรเลือกซื้อ cashdrawer ที่มีคุณภาพดี มีความหนาและทนทาน มีระบบการล็อคที่ให้ความเชื่อมั่นได้ ซึ่งแม้จะมีราคาแพงกว่าแต่ก็ให้ความคุ้มค่าในระยะยาวมากกว่าแน่นอน

 

การทำงานของลิ้นชักเก็บเงินสด

           ลิ้นชักเก็บเงินสดเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่ธุรกิจจัดการเงินสดจำเป็นต้องมีที่เราเห็นกันบ่อย ๆ ก็จะมีเคาน์เตอร์ธนาคาร ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายยา ร้านอาหาร แคชเชียร์ซูเปอร์มาร์เก็ต ฯลฯ ในฐานะลูกค้าเมื่อเราไปใช้บริการ มีการหยิบเงินสดเพื่อจ่ายชำระ พนักงานหลังจากรับเงินจากเราไป ก็จะทำการคีย์ข้อมูลหรือยิงบาร์โค้ด แล้วลิ้นชักเก็บเงินสดก็จะเด้งออกมา เพื่อให้พนักงานเก็บเรียงเงินสดกลับเข้าไป หากต้องทอนเงินก็หยิบเงินทอนจากลิ้นชักให้กับลูกค้า ก่อนที่จะผลักปิดลิ้นชักกลับเข้าไป และรับใบเสร็จจากเครื่องพิมพ์มายื่นให้กับลูกค้า เป็นการทำงานของลิ้นชักเก็บเงินสดที่เราในฐานะลูกค้าสามารถสังเกตได้
ลิ้นชักเก็บเงินสดมีทั้งแบบประเภทที่ใช้เก็บเงินสดเพียงอย่างเดียวก็จะมีช่องด้านใน เพื่อเก็บธนบัตรแต่ละประเภทแยกเรียงกันไว้ บางรุ่นจะมีตัวทับที่ทำจากสแตนเลสเพื่อให้ธนบัตรอยู่ในช่องอย่างเป็นระเบียบมากขึ้นด้วย นอกจากนั้นภายในลิ้นชักยังมีช่องที่มีขนาดเล็กกว่าไว้สำหรับใส่เหรียญประเภทต่าง ๆ ทำให้สะดวกเมื่อต้องหยิบทอนเงินให้กับลูกค้า ลิ้นชักเก็บเงินสดประเภทนี้มีวิธีการใช้งานที่ง่ายไม่ได้ซับซ้อนอะไร เพียงเป็นที่เก็บเงินสดและหยิบทอนเงิน โดยมีที่ล็อคกุญแจด้านนอก สามารถล็อคไว้เมื่อไม่ได้ใช้งาน เมื่อต้องการเปิดใช้งานก็ใช้กุญแจเปิดล็อคเท่านั้น
ลิ้นชักเก็บเงินสดอีกประเภทที่ใช้งานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ไว้ใช้สำหรับร้านค้าปลีกที่มีหน้าร้านไว้บริการหรือจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้า cash drawer แบบนี้จะใช้ระบบไฟฟ้าและต้องมีการเชื่อมต่อโดยใช้พอร์ต USB หรือ serial เข้ากับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จหรือเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานร่วมกัน และจะต้องมีโปรแกรมที่ลงในคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ด้วย กรณีนี้จะสามารถตั้งค่าให้ลิ้นชักเก็บเงินสดทำงานเป็นแบบอัตโนมัติได้ เช่น เมื่อถึงขั้นตอนทอนเงิน ลิ้นชักก็จะเด้งออกมาอัตโนมัติ หรือแม้แต่สามารถกำหนดคีย์ตัวอักษรเพื่อให้ลิ้นชักเด้งเปิด หรือ กำหนดให้สามารถล็อคลิ้นชักผ่านออนไลน์ก็ได้ด้วยเช่นกัน ลิ้นชักแบบนี้ก็ยังมีที่ล็อคกุญแจด้านนอกอีกชั้น เพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อไม่ได้ใช้งาน
การกำหนดให้ลิ้นชักทำงานแบบอัตโนมัติ จะต้องถึงขั้นตอนที่กำหนดไว้ เช่น การทอนเงิน ลิ้นชักถึงจะเด้งออกมา หากไม่มีการทำงานในขั้นตอนดังกล่าว ก็จะไม่สามารถเปิดลิ้นชักได้ ถือเป็นความปลอดภัยอีกขั้นหนึ่งของลิ้นชักเก็บเงินสดนี้
ลิ้นชักเก็บเงินสดที่มีคุณภาพดี นอกจากจะทำจากวัสดุที่เป็นเหล็กหนา มีความทนทาน มีระบบล็อคกุญแจป้องกันภายนอกแล้ว การใช้งานเพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือการพิมพ์ใบเสร็จก็ควรทำได้แบบไม่ติดขัด เมื่อถึงขั้นตอนที่ต้องทำงานแบบอัตโนมัติ เครื่องก็ควรเด้งเปิดออกมา เพื่อความปลอดภัยและสะดวกในการใช้งาน ควรเลือกซื้อลิ้นชักเก็บเงินสดที่มีคุณภาพดี แม้มีราคาสูงกว่าแต่ความคุ้มค่าและความมั่นใจในการใช้งานก็จะทำให้เราหมดกังวล

 

การใช้งานด้านอุตสาหกรรมของลิ้นชักเก็บเงินสด

              ลิ้นชักเก็บเงินสดหรือ cashdrawer คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเก็บเงินสด ในรูปของลิ้นชักที่ทำงานด้วยระบบไฟฟ้า และต้องอาศัยรหัสในการเปิด ปิด ลิ้นชัก
ลิ้นชักเก็บเงินสดปรากฏการใช้งานในวงการต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น desktop, mobile หรือจะเป็น industrial ที่เรียกเป็นภาษาไทยว่า ภาคอุตสาหกรรมนั่นแหละ ทีนี้เราจะมาดูกันว่า ในภาคอุตสาหกรรมทั้งเล็ก กลาง ใหญ่ ปรากฏการใช้งานลิ้นชักเก็บเงินสดมากน้อยแค่ไหนและได้ผลเป็นอย่างไร
เริ่มจากภาคอุตสาหกรรมโรงงานก่อน ภาคนี้ดูจะเป็นส่วนงานที่ใช้ลิ้นชักเก็บเงินสดมากที่สุด เนื่องจากในแต่ละวัน ต้องมีการส่งออกสินค้า และนำเข้าเม็ดเงินมากมาย ลิ้นชักเก็บเงินจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะมันสามารถเก็บเงินได้อย่างเป็นระเบียบและมิดชิดที่สุด เพราะต้องมีการใส่รหัสทุกครั้ง จึงจะเปิดลิ้นชักได้ ส่วนเรื่องที่ว่าภาคอุตสาหกรรมโรงงานนี้ จะใช้ลิ้นชักเก็บเงินสดมากแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของตัวธุรกิจนั้นเอง ย่อมเป็นหน่วยการผลิตขนาดใหญ่ก็ยิ่งต้องมีภาระการเก็บเงิน นำเข้า นำออกเงินมาก
เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ จำเป็นต้องมีการเลือกซื้อลิ้นชักเก็บเงินสดที่ได้มาตรฐาน ใช้งานได้ตลอดและต้องมีความทนทาน เพราะถ้าเกิดวันใดวันหนึ่ง ลิ้นชักเก็บเงินสดเกิดปัญหา ป้อนรหัสถูกต้อง แต่ไม่เลื่อนออกมาหรือไม่สามารถล็อกได้ นั่นหมายถึงความเสี่ยง ที่เม็ดเงินหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรมที่จะหดหาย รวมถึงเวลาในการผลิตก็จะเสียไปโดยใช่เหตุ เนื่องจากต้องมาแก้ไขปัญหาส่วนนี้นั่นเอง
ภาคอุตสาหกรรมที่สอง คือ ภาคอุตสาหกรรมครัวเรือน อย่างเช่น พวกสินค้าโอทอป งานจักสาน เซรามิคต่าง ๆ ในภาคนี้ก็จะมีการใช้งานลิ้นชักเก็บเงินสดหนักเช่นกัน โดยเฉพาะในส่วนการขายที่ต้องการลิ้นชักเก็บเงินสดที่ได้คุณภาพ กดปุ๊บออกปั๊บ ไม่มีปัญหาติดขัดใด ๆ ให้เห็น รวมถึงต้องมีความทนทานด้วย เพราะต้องใช้งานตลอดทั้งวัน ถ้าเกิดว่าลิ้นชักเก็บเงินสดมีปัญหา ก็ย่อมทำให้ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ ต้องเสียเวลาโดยใช่เหตุ
ลิ้นชักเก็บเงินสด หรือ cashdrawer ที่ได้คุณภาพ จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับภาคอุตสาหกรรมหรือ Industrial ทั้งเล็ก กลาง ใหญ่ ในปัจจุบันมีลิ้นชักเก็บเงินสดที่ผลิตออกมาวางจำหน่ายมากมาย สิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่คิดจะเลือกซื้อลิ้นชักเก็บเงินสด คือ ลองดูสินค้าที่มีราคาอยู่ในระดับกลาง ๆ อย่าให้ถูกจนเกินไป เพราะบางครั้งลิ้นชักเก็บเงินสดราคาถูก ก็มีชิ้นส่วน รวมถึงกระบวนการผลิตที่ไม่ได้คุณภาพ ถ้าโชคดีก็ใช้ได้นาน แต่ถ้าโชคร้าย ก็พังในเวลาอันรวดเร็วและอีกอย่างหนึ่ง เมื่อซื้อลิ้นชักเก็บเงินสดไปใช้แล้ว ขอให้หมั่นดูแล ตรวจเช็คหาจุดชำรุดอยู่เสมอ แม้จะยังไม่มีอะไรก็ตาม เพื่อให้ลิ้นชักสามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่อง ดีกว่ามัวชะล่าใจ จนเครื่องพังไปจริง ๆ ทีนี้ละมันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่เลยทีเดียว

ความสำคัญและประโยชน์ของลิ้นชักเก็บเงินสด

                 ลิ้นชักเก็บเงินสดหรือ cashdrawer เป็นส่วนประกอบของเครื่องบันทึกเงินสด เครื่องบันทึกเงินสดมีมาตั้งแต่ในสมัยศตวรรษที่ 20 โดยบริษัทเรมิงตันแอนด์ซันเป็นผู้ผลิตเครื่องรุ่นแรก ต่อมาบริษัทไอบีเอ็มได้ผลิตเครื่องบันทึกเงินสดออกมาเพื่อขาย และมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนเป็นเครื่องบันทึกเงินสดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน
เครื่องบันทึกเงินสดมีแป้นตัวเลขหลายแถว เรียงตามแนวตั้งจากเลข 1 ถึง 9 และมีแป้นบวก ลบ คูณ หาร สำหรับใช้ในการคำนวณตัวเลขและราคาสินค้า มีช่องสำหรับออกใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้า ในแต่ละวันพนักงานจะตรวจใบบันทึกการขายที่เก็บไว้ในตัวเครื่องว่ามียอดขายตรงกับจำนวนเงินในลิ้นชักเก็บเงินสดหรือไม่ หากเงินไม่ครบหรือสูญหาย พนักงานที่มีหน้าที่ในการดูแลเครื่องบันทึกเงินสดจะต้องรับผิดชอบเงินสดที่หายไป
อุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องบันทึกเงินสดมีลิ้นชักเก็บเงินสดหรือ cashdrawer เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและป้ายแสดงราคาสินค้า สำหรับการดูแลรักษาและทำความสะอาด เครื่องบันทึกเงินสด และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับเครื่องบันทึกเงินสด ควรตั้งเครื่องบันทึกเงินสดและอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้ในที่ที่มั่นคง ไม่สั่นสะเทือนเวลาใช้งานและไม่ตกหล่นง่าย ไม่ตั้งเครื่องบันทึกเงินสดไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือมีความชื้นมากเกินไป ระวังอย่าให้ฝุ่นเข้าไปในตัวเครื่องหรือแป้นพิมพ์จะทำให้เครื่องไม่สามารถใช้งานได้ การทำความสะอาดสามารถใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดตัวเครื่องด้านนอก หลังใช้งานแล้วทุกครั้งควรปิดสวิตซ์และถอดปลั๊กออกให้เรียบร้อย รอให้เครื่องหายร้อนแล้วจึงหาผ้าสะอาดคลุมตัวเครื่องเพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าไปในตัวเครื่องและแป้นพิมพ์
เครื่องบันทึกเงินสดและลิ้นชักเก็บเงินสด สามารถช่วยงานในร้านค้าคำนวณราคาสินค้าได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ช่วยให้ธุรกิจค้าปลีกประหยัดเวลา แรงงานและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานด้วย เครื่องบันทึกเงินสดช่วยลดขั้นตอนการทำงานและสามารถตรวจสอบยอดขายและจำนวนเงินได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องจ้างพนักงานทำบัญชี ไม่ต้องเขียนใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้า ทำให้ทำงานได้สะดวก รวดเร็วขึ้นและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจ มีระบบรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาเงินสด ป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องบันทึกเงินสดใช้เครื่องได้
นอกจากนี้ ลิ้นชักเก็บเงินสดหรือ cashdrawer ยังช่วยให้พนักงานสามารถเตรียมเงินสดสำหรับทอนเงินให้ลูกค้าไว้ล่วงหน้าได้ เนื่องจาก cashdrawer หรือลิ้นชักเก็บเงินสดมีช่องแยกประเภทของธนบัตรและเหรียญ ทำให้ง่ายต่อการสังเกตเห็นว่ามีธนบัตรหรือเหรียญประเภทไหนใกล้จะหมด พนักงานสามารถเตรียมล่วงหน้าได้ ทำให้ลูกค้าไม่ต้องรอเงินทอนนานเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสำหรับธุรกิจค้าปลีก

ธุรกิจขายสินค้าเบ็ดเตล็ด ใช้ลิ้นชักเก็บเงินสดจะยิ่งช่วยได้เยอะขึ้น

               ทุกวันนี้เวลาเดินผ่านตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าตามใต้ตึกออฟฟิศ จะเห็นว่ามีร้านขายสินค้าเบ็ดเตล็ดวางขายกันเกลื่อนเมืองไปหมด ซึ่งถือได้ว่าเป็นร้านที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่คนทำงานหรือวัยรุ่นที่ชื่นชอบการเดินซื้อของกระจุกกระจิกที่ราคาไม่สูงมาก แต่มีสินค้าให้เลือกหลากหลายที่สำคัญราคาไม่ได้แพงมาก อย่างไรก็ดีปัญหาที่ร้านขายสินค้าเบ็ดเตล็ดเหล่านี้จะต้องเจอ ก็คือ เรื่องการเก็บเงินหรือการทอนเงินที่บางครั้งค่อนข้างจะวุ่นวาย การมีลิ้นชักเก็บเงินสด ไว้กับร้านถือว่าจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้อย่างดี
เหตุผลสำคัญที่ร้านขายสินค้าเบ็ดเตล็ดมักจะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินหรือการทอนเงินก็เพราะ ราคาของสินค้าเหล่านี้จะไม่ได้มีมูลค่าสูงมากนัก นั่นทำให้บางครั้งเวลาเงินที่ได้รับจากลูกค้าจะไม่ค่อยเป็นที่เป็นทางมากนัก และก็เป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ายอดของแต่ละวันตรงกันหรือไม่ การเลือกใช้ลิ้นชักเก็บเงินสดหรือ cashdrawer มาช่วยแก้ปัญหาตรงจุดนี้ถือว่าตรงจุดแบบสุด ๆ เพราะเวลาที่เรามีลิ้นชักเก็บเงินสดแล้ว การที่ได้รับเงินของลูกค้าแต่ละครั้งก็จะต้องทำให้เป็นนิสัยว่าต้องมาเก็บที่ลิ้นชักตลอดหรือจะให้เป็นระเบียบวินัยง่ายกว่านั้น ก็คือ เงินทอนให้ใส่ไว้ในลิ้นชักตลอดเลย เมื่อมีคนมาซื้อต้องเก็บเงินต้องทอนเงินเปิดในครั้งเดียวจะทำให้กลายเป็นนิสัย และที่สำคัญนี่จะเป็นวิธีการในการช่วยให้เงินอยู่ในที่เดียวกันด้วย ซึ่งเมื่อคุณเก็บเงินให้อยู่ในที่เดียวกันแล้วคุณก็จะสามารถทำบัญชีรายรับรายจ่ายได้มากขึ้น และจะทำให้รู้ได้เร็วขึ้นด้วยว่าในแต่ละวันนั้นคุณได้กำไรหรือขาดทุนมากน้อยแค่ไหน และจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณวางกลยุทธ์ในการทำธุรกิจต่อไปได้ด้วยว่าจะต้องทำอย่างไรต่อ ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ที่ดีเป็นลูกโซ่ต่อทอดกันมาเพียงเพราะแค่ลงทุนใช้ลิ้นชักเก็บเงินสดเพียงเท่านั้น
อันที่จริง การเลือกใช้ลิ้นชักเก็บเงินสดหรือ cashdrawer ไม่ได้มีข้อดีแค่ในเรื่องของการสามารถเก็บรักษาเงินได้เป็นที่เป็นทางเท่านั้น แต่ยังช่วยในเรื่องของการป้องกันการโดนลักขโมยได้อีกด้วย เนื่องจากร้านขายสินค้าเบ็ดเตล็ดแบบนี้มักจะตั้งอยู่ในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านและรูปแบบของร้านถูกออกแบบให้เปิดในรอบด้าน นั่นจึงมีโอกาสที่ผู้ไม่หวังดีจะเข้ามาลักขโมยเงินไปได้หากเก็บในพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัย การยอมลงทุนอีกนิดหน่อยแต่ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นอีกมากมายมหาศาลก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่าและน่าลงทุนสุด ๆ กับการดำเนินธุรกิจ

การดูแลรักษาเครื่องอ่านบาร์โค้ด

อาจกล่าวได้ว่าเครื่องอ่านบาร์โค้ด คือ อุปกรณ์สำคัญที่จำเป็นสำหรับการใช้งานบาร์โค้ด เพราะถ้าไม่มีเครื่องอ่านบาร์โค้ด การนำข้อมูลออกมาจากบาร์โค้ดนั้นก็จะไม่สามารถทำได้
การที่จะทำให้เครื่องอ่านบาร์โค้ดมีอายุการใช้งานยาวนาน ไม่มีปัญหาจุกจิกตามมานั้น สิ่งสำคัญที่สุด ก็คือ การดูแลรักษา ซึ่งการดูแลรักษาเครื่องอ่านบาร์โค้ดไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากอะไรเลย บางทีอาจจะง่ายกว่าการดูแลรักษาเครื่องพิมพ์หรือคอมพิวเตอร์ทั่ว ๆ ไปด้วยซ้ำ ส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย
การดูแลรักษาเครื่องอ่านบาร์โค้ด อย่างแรกเลยคือ อย่าใช้เครื่องติดต่อกันเป็นเวลานาน ควรมีเวลาให้เครื่องพักอย่างน้อย 30 นาที นั่นก็เพราะว่าเมื่อเครื่องอ่านบาร์โค้ดถูกใช้งานจะเกิดความร้อนขึ้นในตัวเครื่อง เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว แต่ถ้าหากว่าเราใช้งานติดต่อกันเป็นเวลานาน ความร้อนจะสะสมอยู่ในเครื่อง ทำให้ชิ้นส่วนบางอย่างมีอายุการใช้งานสั้นลง เสื่อมสภาพเร็ว การพักเครื่อง จะเป็นการปล่อยให้ความร้อนถูกระบายออกจากเครื่อง ทำให้เครื่องเย็นลง ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องอ่านบาร์โค้ดให้มากยิ่งขึ้น
การดูแลรักษาประการที่สอง คือ ควรจะมีการเช็ด ทำความสะอาดเครื่องอ่าน บาร์โค้ด ในจุดที่สามารถเช็ดได้บ้าง โดยการใช้ผ้าชุบน้ำสะอาด บิดหมาด ในการเช็ด ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือพวกน้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน ในการทำความสะอาดเด็ดขาด การเช็ดเครื่องในจุดที่เช็ดได้จะช่วยให้เครื่องอ่านบาร์โค้ดดูใหม่อยู่เสมอและไม่ที่สะสมของฝุ่น สิ่งสกปรกต่าง ๆ ที่จะทำให้พลาสติกหุ้มเครื่องเกิดการกร่อนได้ ทั้งนี้ก่อนทำความสะอาด ควรเช็คในคู่มือของเครื่องก่อนว่า จุดใดบ้างที่ห้ามทำการเช็ด อย่าเช็ดมันทุกจุดจนเอี่ยมหมดล่ะเพราะถ้าเผลอไปเช็ดในจุดห้ามสัมผัส อาจทำให้เครื่องได้รับความเสียหายได้
วิธีดูแลรักษาข้อสุดท้าย คือ ควรหมั่นเช็คสภาพเครื่องอ่านบาร์โค้ดอยู่เสมอ อย่าคิดว่าตอนนี้เครื่องทำงานดีอยู่ ไม่ต้องเช็คหรอก เพราะเครื่องอ่านบาร์โค้ด เมื่อใช้งานไปนาน ๆ อาจมีชิ้นส่วนบางอย่างที่เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาและอาจสร้างปัญหาให้กับเครื่องได้ในอนาคต เพราะฉะนั้น องค์กรที่ใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดในการทำงานควรมีการกำหนดช่วงเวลา ๆ หนึ่ง ที่จะทำการตรวจเช็คสภาพเครื่องอ่านบาร์โค้ด ทั้งที่ยังทำงานดีอยู่และที่เสียแล้ว เพื่อที่เวลาพบชิ้นส่วนใดเสียหายจะได้ซ่อมแซมได้ทันเวลาไม่เป็นปัญหาในอนาคต
กระบวนการการดูแลรักษาเครื่องอ่านบาร์โค้ด ก็คงมีอยู่เท่านี้ หวังว่าบริษัทหรือองค์กรแต่ละแห่งที่จำเป็นต้องใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดจะได้นำเอาวิธีการเหล่านี้ไปใช้งาน และทำให้เครื่องอ่านบาร์โค้ดของท่าน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ไม่มีปัญหาจุกจิกตามมากวนใจ

Visitors: 90,154