อบรมพนักงานขายเรื่องเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดและโปรแกรม POS

มาตรฐานใหม่ของพนักงานขายยุคการแข่งขันทวีความรุนแรงเช่นนี้ สิ่งจำเป็นคือบริการให้ลูกค้าประทับใจ สร้างความพึงพอใจจนสามารถรักษาลูกค้าไว้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมงานต้องมีความรู้ความสามารถครบทุกด้าน มีความรับผิดชอบต่อบทบาทการทำงานขาย มีความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ ตลอดจนความเชี่ยวชาญในการสาธิตการใช้งานให้ลูกค้าเข้าใจง่าย เรียนรู้ได้เร็ว และใช้งานผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดของ GoDEX ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ถ้าพนักงานขายละเลยการสร้างความสามารถในการแข่งขันก็อาจจะรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ไม่ได้ แต่ถ้าหมั่นแสวงหาข้อมูล พร้อมปรับปรุงคุณภาพบริการ รู้ว่าลูกค้าคิดอะไร ต้องการอย่างไร ก็จะมีโอกาสเพิ่มช่องทางการขายและขยายส่วนแบ่งตลาดไปยังลูกค้าที่คู่แข่งครอบครองอยู่ได้อีกด้วย

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด

ด้วยเหตุนี้ ช่วงกลางเดือนมีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางเรา บริษัท นิปโป เทค (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดอบรมทีมพนักงานขายด้านหน้นอย่างเข้มขนในเรื่องของโปรแกรมบริหารงานค้าปลีกสำเร็จรูป POS SET มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างราคาสินค้าเข้าไปในระบบด้วยตนเอง ช่วยให้เปลี่ยนราคาขายได้อย่างรวดเร็วและสั่งพิมพ์ออกมาได้ง่าย สามารถตรวจสอบยอดขายย้อนหลังได้ ดูยอดรวมทั้งหมด ทำบัญชี ตัดสต็อกสินค้าคงคลัง ขายปลีก ขายส่ง จัดการสินค้าลด แลก แจก แถม ให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าจำนวนมากโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขของการจัดรายการหรือโปรโมชั่นต่างๆ อธิบายให้ลูกค้าทราบรายละเอียดของโปรแกรม NIPPO POS ว่ามีความเหมาะสมกับธุรกิจขายปลีกและขายส่งทุกประเภท จะช่วยบริหารงานขายหน้าร้านเชื่อมไปตัดสต็อกทำบัญชีได้ทันที และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทำงานให้กับลูกค้ามากแค่ไหน

การอบรมครั้งนี้ทำให้ทีมพนักงานขายได้ความรู้ใหม่ๆ รวมทั้งทราบว่า โปรแกรมขายหน้าร้านสามารถรองรับเครื่องบันทึกเงินสด เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป รวมถึงของแถมและการลดราคา ทุกอย่างจัดการในระบบสต็อกสินค้าอย่างเป็นระเบียบ พนักงานของเราจะถ่ายทอดข้อมูลเหล่านี้ระหว่างที่ให้บริการลูกค้า ได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงเพื่อสร้างความประทับใจมากยิ่งขึ้น สำหรับหัวข้อที่ต้องการจะเทรนนิ่งพนักงานในโอกาสต่อไปเกี่ยวกับการใช้งานสแกนเนอร์รูปแบบต่างๆ เชื่อว่าการอบรมครั้งหน้าจะมีคำตอบข้อสงสัยให้กับผู้เข้าอบรมแน่นอน

Visitors: 88,433