บริการทำระบบซอฟต์แวร์รองรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ย่านแหลมฉบัง

ปัจจุบันทางเรา บริษัท นิปโป เทค (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวางเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดและผลิตภัณฑ์ระบบบาร์โค้ดแบบครบวงจร มีทีมงานโปรแกรมเมอร์รับผิดชอบงานเขียนหรือพัฒนาซอฟต์แวร์ที่จะทำให้ธุรกิจของลูกค้าเป็นเรื่องง่าย ให้คำปรึกษา ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบซอตฟ์แวร์ที่รองรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดและโปรแกรมบริหารคลังสินค้าที่มีการทำงานแบบเรียลไทม์ โดยข้อมูลจากสแกนบาร์โค้ดโหลดสินค้ามีการอัพเดทขึ้นเซิร์ฟเวอร์ทันที มีประสิทธิภาพรองรับปริมาณงานที่มากและต้องการความเร็วในการทำงาน

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ไร้สาย

ในช่วงกลางเดือนมีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ทีมงานฝ่ายขายของเรา ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้า ย่านนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด แหลมฉบัง จ.ระยอง โดยทีมงานช่วยแนะนำและเสนอตัวเป็นที่ปรึกษาในการทำระบบซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้า ปัญหาของลูกค้าในปัจจุบันคือระบบที่ใช้อยู่ ไม่สามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนได้เลย เมื่อมีการเปลี่ยนขั้นตอนการผลิต จึงร้องขอให้ทางบริษัทนิปโป เทคเข้าไปช่วยเขียนโปรแกรมระบบใหม่

ทีมงานโปรแกรมเมอร์จากนิปโป เทคที่เชี่ยวชาญในระบบงานอุตสาหกรรม มีประสบการณ์การออกแบบซอฟแวร์เพื่องานระบบบาร์โค้ดและบริหารคลังสินค้าตั้งแต่ระดับ SME จนถึงองค์กรขนาดใหญ่ สามารถบริหารจัดการคลังสินค้าในระบบอุตสาหกรรมมูลค่าหลักแสน หรือหลักล้านก็ทำได้

ทั้งนี้ เนื่องจากสินค้าของลูกค้าเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ในขั้นตอนการโหลดสินค้าขึ้นรถหรือตู้คอนเทนเนอร์เพื่อกระจายสินค้าสู่ตลาดนั้นต้องให้พนักงานทำการตรวจสอบสินค้าและเขียนบันทึกเลข Serial Number ของสินค้า ลงใบรายงานขนส่งสินค้า เนื่องจากมีรายการจ่ายสินค้าให้ลูกค้าต่อวันมาก มีโอกาสเกิดการผิดพลาดจากการทำงานของมนุษย์ ระบบบาร์โค้ดเข้ามารองรับตรงจุดนี้ได้ดี หมดปัญหาบันทึกรายการสินค้าผิด หรือเลข Serial Number ที่ยาวทำให้ใช้เวลาในการทำงานมาก ข้อมูลการซื้อหรือขายก็จะมีการตัดสต็อกโดยอัตโนมัติ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วมาก ทางเราแนะนำระบบซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้าด้วยความเชื่อมั่นว่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการทำงานได้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าอย่างแท้จริง

Visitors: 91,661