ตรวจสอบปัญหาพิมพ์สติ๊กเกอร์ในเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดให้ลูกค้า

ช่วงปลายเดือนมีนาคม 2559 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ของเรา  ได้เข้าพบลูกค้า บริษัทธุรกิจแพ็คส่งผลไม้เข้าห้างสรรพสินค้า ย่านสาธร ลูกค้าเกิดปัญหาพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดพอเหลือท้ายม้วน เวลาสั่งพิมพ์จะเกิดอาการ Error ไม่ทราบสาเหตุ ไม่สามารถสั่งพิมพ์งานจากเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดได้เหมือนเดิม โดยจะเป็นเฉพาะท้ายม้วนสติ๊กเกอร์ ประมาณ 50 ดวงสุดท้าย ในเบื้องต้นทีมเทคนิคอลของนิปโป เทคเข้าไปตรวจสอบหน้างาน สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นคำสั่งเก่าที่ยังค้างอยู่ในความจำเครื่อง เป็นเหตุให้การทำงานต่อเกิดความผิดพลาด จึงทำการรีเซ็ตปริ้นเตอร์ในโปรแกรม GoLabel และลองให้ลูกค้าพิมพ์งานอีกครั้ง อาการ Error จึงหมดไป คาดว่าผู้ใช้อาจจะไปตั้งค่าเครื่องพิมพ์โดยไม่ได้ตั้งใจทำให้เกิดปัญหาขึ้น

เครื่องปริ้นบาร์โค้ด ยี่ห้อไหนดี

ลูกค้ารู้สึกประทับใจในบริการอย่างรวดเร็วทันเวลาและพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดที่มีคุณสมบัติตอบทุกโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างลงตัวและคุ้มค่า ทั้งนี้ การตั้งค่าซอฟต์แวร์ผิดพลาดอาจส่งผลกระทบต่อการพิมพ์ หากเกิดปัญหาขึ้นกับงานพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ประมาณ 10 นาที แล้วเปิดเครื่องพิมพ์เพื่อเริ่มพิมพ์งานใหม่ครั้ง หรืออาจต้องรีเซ็ตเครื่องใหม่ อาการ Error นี้มักจะหายไปเอง ในกรณีของลูกค้ารายหนี้เกิดกับการตั้งค่าเอกสารงานพิมพ์ที่ใช้ไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดรายละเอียดของเครื่องพิมพ์ ทำให้การพิมพ์สติ๊กเกอร์ท้ายม้วนเกิดปัญหาติดขัด ทำให้อุปกรณ์สิ้นเปลือง สติ๊กเกอร์ที่เหลืออยู่ติดม้วนไม่สามารถพิมพ์งานออกมาได้

ทีมบริการของเราเต็มใจตรวจสอบสภาพแวดล้อมของเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดและสาเหตุทั่วไป พร้อมแนะนำวิธีแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือให้ข้อบกพร่องต่างๆ หมดไป เครื่องพิมพ์กลับมาทำงานได้ตามปกติอีกครั้ง ทางบริษัทหวังว่าลูกค้าจะใช้งานเครื่องสแกนบาร์โค้ดได้ถูกต้อง ถูกใจ และเหมาะกับการใช้งาน ทั้งยังพร้อมจะให้คำปรึกษาและบริการกับลูกค้าด้วยความจริงใจทั้งก่อนการขายและหลังการขายโดยตลอด

Visitors: 90,155