8 ข้อที่ธุรกิจของคุณควรใช้ โปรแกรมขายหน้าร้าน | N Print

โปรแกรมขายหน้าร้าน

ถ้าคุณมีความต้องการใดในแปดข้อนี้ นั่นเป็นโอกาสดีแล้วหล่ะครับที่จะได้ลองใช้ " โปรแกรมขายหน้าร้านกัน "

1.ป้องกันการทุจริตที่เกิดบริเวณจุดของแคชเชียร์

2.ช่วยให้การทำรายการขายมีความถูกต้องแน่นนอน เพราะโปรแกรมขายหน้าร้านจะช่วยลดความผิดพลาดของการป้อนราคาสินค้าผิด

3.รายการขายที่ป้อนในโปรแกรมขายหน้าร้าน สามารถนำไปตัดสต๊อกได้เมื่อมีการขายโดยอัตโนมัติ

4.สามารถเช็คสต๊อกของสินค้าได้ตลอดเวลา

5.สามารถวิเคราะห์ได้ว่าสินค้าใดเป็น dead stock หรือ slow moving

  1. สามารถวิเคราะห์ได้ว่าสินค้ากลุ่มใดขายดีหรือไม่

7.โปรแกรมขายหน้าร้านสามารถคุมการทำงานของร้านค้าที่มีหลายสาขาได้อย่างง่ายดาย

8.ช่วยลดภาระการทำงานให้น้อยลง โปรแกรมขายหน้าร้านจะช่วยสรุปรายงาน

Visitors: 90,591