ระบบการพิมพ์ของ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด | N Print

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด tsc ttp 244 plus


ระบบการพิมพ์ของ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด แบ่งออกเป็น 2 ระบบ แต่หลักการเดียวกันก็คือพิมพ์ข้อมูลต่างๆ ลงบนสติ๊กเกอร์เพื่อไปแปะวัสดุที่ต้องการ แยกตามการใช้งานดังนี้

  1. ระบบ Thermal Transfer เป็นระบบที่ต้องใช้ริบบอน บาร์โค้ด (Ribbon Barcode) ในการพิมพ์ คนส่วนใหญ่จะไม่ทราบว่าริบบอนคืออะไร ริบบอน คือ หมึกที่เอาไว้ใช้ในการพิมพ์บาร์โค้ด โดยจะผ่านระบบความร้อนของหัวพิมพ์ ซึ่งมีความละเอียดแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความละเอียดของ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ริบบอน มีความทนทานแตกต่างกันไป แบ่งเป็น 3 ประเภท Ribbon Wax ไม่ค่อยทนทานต่อแรงขูดขีด, Ribbon Wax Resin มีความคงทน ทนรอยขูดขีดได้, Ribbon Resin หรือ Super Resin ไม่สามารถขูดออกได้เลย มีความคงทนสูงมาก
  2. ระบบ Direct Thermal ระบบใช้ความร้อนโดยไม่ต้องใช้ริบบอนในการพิมพ์งาน แต่ใช้ความร้อนของหัวพิมพ์ พิมพ์ไปที่สติ๊กเกอร์โดยตรง แต่สติ๊กเกอร์ที่ใช้นั้น จะต้องเป็นสติ๊กเกอร์เนื้อ Direct Thermal สติ๊กเกอร์ชนิดนี้จะมีสารเคมีเคลือบไว้ ทำให้สามารถพิมพ์โดยไม่ต้องใช้ริบบอน
Visitors: 90,151