เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด มีความสำคัญต่อธุรกิจโลกอย่างไร | N Print

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด godex

         

         เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด และรหัสบาร์โค้ด มีความสำคัญต่อธุรกิจโลกอย่างไร แน่นอนว่าด้านผู้ผลิตเมื่อผู้ผลิตริเริ่มการใช้ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด และรหัสบาร์โค้ด  ก็เสมือนมี เลขหมายประจำตัวให้กับสินค้าก่อให้เกิดวิวัฒนาการด้านบรรจุภัณฑ์ ตามหลักการ "หีบห่อก่อผลกำไรงาม" เลขหมายประจำตัวของผู้ผลิตแต่ละรายจะมีส่วนช่วยบ่งบอกถึงคุณภาพของสินค้า และแหล่งติดต่อของผู้ผลิต ทำให้เกิดการติดต่อทางการค้าได้อย่างแน่ชัดในอนาคต 

 

           สำหรับผู้ค้าส่งหรือผู้นำเข้าในต่างประเทศ มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิต หรือแหล่งผลิตที่จะสามารถจัดหาสินค้าได้สะดวกและกว้างขวางออกไป ตลอดจนมีโอกาสซื้อสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์ด้านระบบข้อมูลเพื่อการบริหารงาน โดยเฉพาะข้อมูลด้านการขายและสินค้าคงคลังทำให้ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด จึ่งมีความสำคัญต่อธุรกิจอย่างมาก

 

           เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด กับระบบการค้าปลีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าปลีกขนาดใหญ่แบบ Supermarket หรือ Mass market ระบบเลขหมายประจำตัวสินค้าและสัญลักษณ์บาร์โค้ด จะช่วยให้การคิดเงินและการเก็บเงินของพนักงานถูกต้องและรวดเร็วมาก จึงสามารถบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังไม่ต้องติดป้ายบอกราคาสินค้าซึ่งมีเป็นจำนวนมากบนสินค้าแต่ละชิ้น ทำให้ลดปริมาณงานลงและสะดวกต่อการปรับราคาขาย

 

Visitors: 91,661