วิธีเลือก เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด | N Print

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด tsc ราคา

วิธีเลือก เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด สำหรับการใช้งานการพิมพ์บาร์โค้ดที่ไม่มากนัก ควรพิจารณาตามหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้

  1. เลือก เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ขนาดตั้งโต๊ะ ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องขนาดสำหรับอุตสาหกรรม เพราะมีขนาดเครื่องใหญ่ และราคาสูงเกินไปมากกว่าการใช้งานที่ต้องการ 
  2. ควรเลือกรุ่นที่สามารถใช้ริบบ้อนบาร์โค้ดได้ เพราะจะสามารถพิมพ์ได้ทั้งแบบไม่ใช้ริบบ้อนและใช้ริบบ้อน 
  3. ระบุกับผู้จำหน่ายว่าต้องการ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ที่มีแกนริบบ้อนขนาด 1 นิ้ว เพราะราคาจะถูกกว่าเครื่องที่มีแกนขนาด ½ นิ้ว
  4. ขอให้ผู้จำหน่ายช่วยทดสอบคุณภาพงานพิมพ์ของ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ว่าคมชัดหรือไม่ก่อนตัดสินใจซื้อ 
  5. ขณะทดสอบความคมชัดของการพิมพ์ให้ปรับระดับความเร็วของการพิมพ์ให้อยู่ในระดับกลาง
  6. ตรวจสอบราคาหัวพิมพ์ เพราะเทคโนโลยี เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด นี้หัวพิมพ์ ถือเป็นวัสดุสิ้นเปลือง ต้องมีการเปลี่ยนหัวพิมพ์ในกรณีที่มีการใช้งานจนสึกหรอ หรือชำรุด  
  7. ส่วนใหญ่ผู้จำหน่าย เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด จะแถมโปรแกรมการทำบาร์โค้ดมาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ที่จำหน่ายให้ด้วยแล้ว
  8. ผู้ใช้งานควรมี เครื่องอ่านบาร์โค้ด  เพื่อสุ่มตรวจสอบงานพิมพ์บาร์โค้ด เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  
Visitors: 88,432