โปรแกรมขายหน้าร้าน คืออะไร | N print

โปรแกรมขายหน้าร้าน android

โปรแกรมขายหน้าร้าน หรือในทางธุรกิจเรียกว่า Point Of Sale หรือตัวย่อ POS เป็นโปรแกรมที่ทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์สเพื่อเก็บบันทึกข้อมูลการขาย และข้อมูลการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เมื่อมีการขายสินค้าหรือบริการ โดยทั่วไปแล้ว POS นั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี หรืออุปกรณ์อื่นๆ เช่น คอมพิวเตอร์ การอ่านบาร์โค้ด การอ่านแถบแม่เหล็ก หรือหลายๆ เทคโนโลยีผสมกัน เป็นต้น


โปรแกรมขายหน้า ร้านมักติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานที่จุดขายหรือจุดชำระเงิน ตรงแคชเชียร์ ซึ่งนำหลักการของเครื่องคิดเงิน (Cash Register) มาเขียนโปรแกรมพัฒนาบนคอมพิวเตอร์ แล้วเพิ่มเติมความสามารถอื่นๆ ที่เครื่องเก็บเงินไม่สามารถทำได้เพิ่มเข้าไป เช่น ความสามารถในการตัดสต็อกสินค้า, ดูความเคลื่อนไหวต่างๆของสินค้า, สามารถใช้งานระบบสมาชิก ตลอดจนดูข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ท ซึ่งความสามารถเหล่านี้ เครื่องเก็บเงินไม่สามารถทำได้ ถึงแม้ว่าเครื่องเก็บเงินในปัจจุบัน ได้พัฒนารูปทรงให้เหมือนคอมพิวเตอร์ และบางยี่ห้อสามารถทำเป็นหน้าจอระบบสัมผัสได้ แต่ข้างในยังเป็นเครื่องเก็บเงินอยู่ ไม่มีคุณสมบัติประมวลผลชั้นสูงได้อย่างคอมพิวเตอร์

Visitors: 90,589