รู้จักกับเทคโนโลยีบาร์โค้ด ก่อนการเลือกซื้อ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด | N Print

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด tsc ttp 244 plus ราคา

หากคุณกำลังมองหา เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวและความเป็นมาของมันก่อนว่าบาร์โค้ดคืออะไร และทำไมคุณถึงต้องใช้งานมัน บาร์โค้ด หรือ รหัสแท่ง (ภาษาอังกฤษ: barcode) เป็นเครื่องหมายแทนข้อมูล (data) ชนิดหนึ่งที่เครื่องจักรสามารถอ่านได้ด้วยแสง (optical machine-readable) ซึ่งข้อมูลนั้นมักเกี่ยวข้องกับวัตถุที่บาร์โค้ดติดอยู่ (ซึ่งคุณก็กำลังมองหา เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ไปติดงานต่างๆ ของคุณเช่นกัน )

บาร์โค้ดโดยแรกเริ่มใช้รูปแบบ "บาร์" หรือ "แท่ง" คือเส้นขนานหลาย ๆ เส้นที่มีความหนาและช่องไฟต่าง ๆ วางเรียงกันอยู่อย่างมีกฎเกณฑ์ ซึ่งรูปแบบนี้อาจเรียกว่า เชิงเส้น หรือ หนึ่งมิติ (1D) ต่อมามีการพัฒนารูปแบบเป็นรูปแบบต่างๆ จุด สี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม และรูปแบบทางเรขาคณิตอื่นๆ ใน ลักษณะสองมิติ (2D) ถึงแม้ระบบสองมิตินี้ใช้สัญลักษณ์ที่หลากหลาย โดยรวมก็ยังคงเรียกเหมือนกันว่าบาร์โค้ด

บาร์โค้ดดั้งเดิมนั้นอ่านด้วยเครื่องกราดภาพด้วยแสงชนิดพิเศษที่เรียกว่า เครื่องอ่านบาร์โค้ด แต่ต่อมาเครื่องกราดภาพชนิดอื่นและซอฟต์แวร์แปลความหมายก็มีให้ใช้ในอุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงเครื่องอ่านตั้งโต๊ะชนิดที่กราดภาพได้ รวมถึงสมาร์ทโฟน

Visitors: 91,661