ความแตกต่างของ โปรแกรมขายหน้าร้าน | N Print

โปรแกรมขายหน้าร้าน pos

โปรแรมขายหน้าร้าน Point of Sale หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า POS นั้น คือ การเก็บข้อมูลการขายและ ข้อมูลการจ่ายเงิน ที่เกิดขึ้น เมื่อมีการขายสินค้าหรือบริการ โดยทั่วไปแล้ว POS นั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์เช่น คอมพิวเตอร์ การอ่านบาร์โค้ต การอ่านแถบแม่เหล็ก หรือ หลายๆ เทคโนโลยีผสมกัน

                โดยทั่วไปแล้ว โปรแกรมขายหน้าร้าน จะมีกลุ่มเป้าหมายหลักๆ อยู่ 2 กลุ่มคือ ธุรกิจค้าปลีก และ ธุรกิจบริการ เช่น ร้านอาหาร, โรงแรม  เป็นต้น ซึ่ง โปรแกรมขายหน้าร้าน ของสองรูปแบบนี้จะมีความแตกต่างกัน
                โปรแกรมขายหน้าร้าน สำหรับร้านค้าปลีก หรือ ระบบค้าปลีก : ปกติแล้วระบบค้าปลีกจะมีความต้องการ POS ที่มีความซับซ้อนน้อยกว่า ระบบการให้บริการ ซึ่งการค้าปลีกจะมีการทำ transaction ครั้งเดียวและส่วนใหญ่แล้วจะมีความหลากหลายในเชิงของสินค้าน้อยกว่าบริการ และ ระบบ POS สำหรับค้าปลีกจะมีคุณสมบัติบางอย่างสำหรับตัวมันเองเช่นโปรโมชั่น 1 แถม 1, การซื้อ 3 จ่าย 2 การคืนสินค้า การชั่งสินค้า นอกจากนั้นยังจะต้องสนับสนุนสินค้าประเภทเสื้อผ้า หรือ สินค้าที่เกี่ยวข้องที่มีคุณสมบัติด้านขนาด และ สี

                โปรแกรมขายหน้าร้าน สำหรับร้านอาหารและโรงแรม : สำหรับร้านอาหารและ ธุรกิจการให้บริการนั้นจะต้องการระบบ POS ที่ต่างออกไป โดยปกติแล้วระบบร้านอาหารนั้นต้องการประสิทธิภาพ เพื่อให้แต่ละส่วนของการส่งข้อมูลนั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และลดความผิดพลาดในการสั่งสินค้าหรืออาหารไปยังครัว ในร้านอาหารด่วนนั้นพนักงานรับ Order จาก Counterหลังจากนั้นรายการอาหารที่ถูกสั่งจะไปปรากฏบนจอมอนิเตอร์ในส่วนที่ปรุงอาหารทันที ส่วนในอาหารแบบนั่งโต๊ะหรือ ร้านอาหารที่ค่อนข้างหรู ระบบ POS จะต้องทำการบันทึกรายการอาหารแต่ละครั้งที่ลูกค้าสั่งได้ เพราะว่าการสั่งอาหารอาจจะเกิดขึ้นหลายครั้ง ส่วนสำหรับโรงแรมในระบบ POS จะย้ายรายการค่าบริการอาหาร ไปเรียกเก็บรวมกับค่าห้องนั้น จะต้องทำได้ด้วยความง่ายดาย ในขณะเดียวกัน

 

Visitors: 90,154