เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด กับระบบThermal Transfer | N Print

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด คือ

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ระบบ Thermal   Transfer  เป็นระบบที่ใช้หมึกริบบอนในการพิมพ์โดยใช้ระบบความร้อนผ่านหัวพิมพ์แล้วพิมพ์สติ๊กเกอร์ลงบนวัสดุที่ต้องการ  และหมึกพิมพ์ริบบอนนั้นจะมี 3 ประเภท มีตั้งแต่ลบเลือนได้จนถึงไม่ได้  โดยข้อดีของระบบ  Thermal  Transfer   หากเลือกหมึกพิมพ์ที่มีความทนทานไม่ลบเลือนก็จะสามารถเก็บบาร์โค้ดไว้ได้นาน ที่สำคัญยังทนทานสูงต่อความร้อนและแสงแดด และยังมีหมึกพิมพ์ที่เป็นสีด้วย เพราะวัสดุบางชนิดต้องการรหัสที่แตกต่างอาจจำเป็นต้องใช้แบบสี   มีวัสดุของฉลากที่หลากหลายเลือกใช้ได้ตามความต้องการ และหัวพิมพ์ของบาร์โค้ดชนิดนี้ยังใช้งานได้ยาวนานด้วย   ของทุกอย่างแม้ว่าจะมีข้อดีมากมาย แต่ก็มีข้อควรที่ต้องคำนึงถึงเหมือนกัน นั่นคือ  สิ้นเปลืองหมึกริบบอน  รวมทั้งยังทำให้เครื่องรวนง่ายด้วยเพราะสารเคมีในหมึกนั่นเองและตัวฉลากนั้นต้องเข้ากับหมึกริบบอนด้วย  รวมถึงไม่ควรใช้หมึกผิดประเภทเด็ดขาดเพราะอาจทำให้เครื่องเสียหายได้

                และนี่คือข้อดีข้อเสียของระบบ Therminal  Transfer ที่ทุกคนควรเรียนรู้เพื่อจะได้ตัดสินใจได้ว่า  ควรเลือกใช้ระบบใดใน เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ของเรา

 

Visitors: 91,661