โปรแกรมขายหน้าร้าน กับประเภทของโปรแกรม

โปรแกรม ขาย หน้า ร้าน สินค้า คงคลัง พร้อม คู่มือ full กุญแจ

                โปรแกรมขายหน้าร้านเป็นโปรแกรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณนั้นสามารถตรวจเช็คยอดการสั่งซื้อสินค้า กำหนดระบบสมาชิก รวมถึงข้อมูลการสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตต่างๆ แม้จะเป็นข้อมูลจำนวนมาก แต่ด้วยโปรแกรมที่มีคุณภาพมาตรฐานสูงก็ทำให้สามารถจักเก็บได้ทั้งหมด อย่างเช่น ระบบ POS ที่มีการใช้โปรแกรมประเภท My SQL Server หรือ SQL Serverและวันนี้เราจะมาพูดถึงประเภทของโปรแกรมกัน

                โปรแกรมขายหน้าร้าน ระบบ POS จะมีโปรแกรมอยู่ 2 ประเภท นั่นคือ แบบแรก คือ โปรแกรมเก็บเงินหน้าร้านโดยเฉพาะ ซึ่งจะออกแบบให้มีการใช้งานที่ง่าย   ไม่ซับซ้อนเน้นเรื่องของระบบการขาย และไม่มีภาษาบัญชีให้ยุ่งยากด้วย โดยเหมาะมากๆสำหรับใช้ในร้านค้าทั่วไปหรือนิติบุคคลที่มีการจ้างบริษัทบัญชีเข้ามาจัดการดูแลด้านบัญชี และในแบบที่ 2 เป็นแบบที่มีการใช้หลักการทางบัญชีมาใช้กับการขายหน้าร้าน ซึ่งโปรแกรมในตลาดส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ แต่ว่าวิธีการใช้ก็อาจยุ่งยาก มีขั้นตอนมากหน่อยจึงเหมาะกับบริษัทที่มีการจัดทำระบบบัญชีของบริษัทเพื่อส่งสรรพากรเองไม่ได้จ้างผู้ทำบัญชีภายนอก เป็นต้น

                และนี่แหละคือ โปรแกรมขายหน้าร้าน ระบบ POS ที่มีโปรแกรมอยู่ 2 ประเภทซึ่งมีระบบการใช้งานที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าร้านนั้นมีการทำบัญชีหรือไม่ นั่นเอง ถ้าทำบัญชีเองก็เลือกใช้ที่เป็นโปรแกรมและมีระบบบัญชีถ้าจ้างเขาทำบัญชีก็ใช้โปรแกรมการขายหน้าร้านอย่างเดียวก็ได้

Visitors: 90,151