บทความ พิมพ์บาร์โค้ด

เพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน

 

พนักงานขาย Online
อุปกรณ์ขายหน้าร้าน pos
Mobile : 085-5533762
Sale04@Stickerbarcode.com

 พนักงานขาย Online PrinterBarcode
Mobile : 095-5577919
Sale03@Stickerbarcode.com
 
  พนักงานขาย Online
Sticker Resin
Mobile : 097-0124143
Sale02@Stickerbarcode.com
 
   พนักงานขาย Online
Sticker Barcode
Mobile : 097-0124143
Sale01@Stickerbarcode.com
  Service Online
บริการหลังการขาย
Mobile : 095-4745475
Service@Stickerbarcode.com

       

 • อย่างที่เราทราบกันดีว่าระบบบาร์โค้ดที่ได้ถูกคิดค้นขึ้นมาและใช้กันอย่างแพร่หลายในทุกธุรกิจทุกวันนี้นั้น มีความสำคัญมากขนาดไหน เนื่องจากช่วยให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการทำงานทุกขั้นตอน บางอย่างก็สามารถลดขั้นตอนการทำงานไปได้เลยด้วย นอกจากนั้นบาร์โค้ดยังช่วยให้โอกาสในการเกิดความผิดพลาดของข้อมูลนั้นน้อยลงมากด้วย แทบทุกธุรกิจในปัจจุบันจึงจำเป็นต้องมีบาร์โค้ดเพื่อใช้ในธุรกิจของตัวเอง
  ธุรกิจที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ เช่น เป็นโรงงานผลิตสินค้าที่มีสายพานการผลิตเป็นคลังสินค้าขนาดใหญ่

 • เมื่อสภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง เงินเดือนไม่พอใช้ การทำอาชีพเสริมนอกเวลางานประจำเป็นช่องทางสร้างรายได้ให้มนุษย์เงินเดือนสามารถทำงานที่บ้านได้ สร้างโอกาสทางการเงินกันด้วยตัวเองโดยการทำอาหารว่างง่ายๆ หรือน้ำผลไม้จำหน่ายเป็นอาชีพรอง ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น

 • อุตสาหกรรมฟอกและย้อมสีสิ่งทอเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตสูง โรงงานประเภทนี้ใช้สารเคมีจำนวนมากและใช้ความร้อนสูงในกระบวนการผลิตและย้อม สีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีอยู่มากมายโรงงานจำเป็นต้องติด สติกเกอร์บาร์โค้ด บนท่อส่งสีฟอกย้อมและท่อสารเคมีเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน การพิมพ์บาร์โค้ดติดฉลากนั้นมีข้อจำกัดในเรื่องการเลือกริบบอนและสติกเกอร์ที่เหมาะสมสำหรับงานพิมพ์ เพื่อให้เกิดความทนทานต่อความร้อนและสารเคมี การพิมพ์รหัสบาร์โค้ดเป็นมาตรฐานสากลเพื่อแบ่งแยกและระบุชนิดของสารเคมีต่าง ๆ รวมไปถึงรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นปริมาณ คุณสมบัติกรด ด่าง สารฟอกขาว สารเคมีที่ใช้ในการขจัดสิ่งสกปรก หรือสารปรับปรุงคุณภาพอื่น ๆ ตามต้องการ
  การสั่งพิมพ์สติกเกอร์จำนวนไม่มากอาจพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ทั่วไปได้ เว้นกรณีของสติกเกอร์สำหรับติดฉลากบาร์โค้ดบนท่อส่งสารเคมีและสีฟอกย้อม จำเป็นต้องเลือกริบบอนและสติกเกอร์ที่มีคุณสมบัติทนความร้อนได้ดี เช่น สติกเกอร์เนื้อฟอยล์ และ PP ซึ่งจะพิมพ์บาร์โค้ดออกมาได้ดีกว่าถ้าเจาะจงใช้เครื่องพิมพ์สำหรับงานพิมพ์ฉลากบาร์โค้ดโดยเฉพาะ แนะนำให้เลือกริบบอน Resin ที่มีคุณสมบัติเฉพาะในเรื่องความทนทานต่อความร้อนและสารเคมี เหมาะกับการผลิตสติกเกอร์ที่มีความคงทนรอยขูดขีดได้ดีกว่าริบบอนชนิดอื่น ๆ กันน้ำได้ดีและไม่หลุดลอกง่าย
  โรงงานฟอกย้อมควรเลือกริบบอน Resin สติกเกอร์เนื้อฟอยล์ และ PP แม้จะเป็นชนิดราคาแพงที่สุด แต่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความต้องการที่สุดเช่นกัน เนื่องจากเนื้อสติกเกอร์ประสิทธิภาพสูงเหมาะกับการพิมพ์ฉลากที่มีความคงทนหลายปี รองรับการใช้งานของโรงงานฟอกย้อมได้อย่างคุ้มค่า การใช้งานเครื่องพิมพ์สำหรับพิมพ์บาร์โค้ด โดยเฉพาะจะเพิ่มความสะดวกในการลอกสติกเกอร์บาร์โค้ดติดฉลากบนท่อส่งสารเคมีในทันที มีความคงทนมากกว่าการใช้กระดาษธรรมดาทากาวติดป้ายฉลากแบบดั้งเดิม เข้ามาช่วยยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพงานฟอกย้อม เพิ่มความรวดเร็วและแม่นยำในสายการผลิต สามารถใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดอ่านข้อมูลและส่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ เป็นยกเครื่องกระบวนการผลิตให้ทันสมัยเหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่ประสบกับสภาวะการแข่งขันสูงในปัจจุบัน
  ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ริบบอน Resin และสติกเกอร์ทนความร้อนเป็นที่นิยมใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมมากมาย มีความเหมาะสมกับกระบวนการผลิตในโรงงานฟอกย้อมที่ต้องใช้วัตถุดิบสารเคมีชนิดต่าง ๆ อย่างไรก็ดี วัสดุทั้งสองชนิดมีราคาค่อนข้างสูง ผู้ใช้งานควรศึกษารายละเอียดข้อมูลที่น่าสนใจและวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์ริบบอน สติกเกอร์ ตลอดจนเครื่องพิมพ์ให้เข้าใจอย่างถี่ถ้วน พิจารณาริบบอนและเนื้อสติกเกอร์ในเบื้องต้น ทดสอบงานพิมพ์บาร์โค้ดกับอุปกรณ์ทั้งสองประเภทเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในสถานการณ์จริงอย่างละเอียด ก่อนว่าชนิดใดมีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด ตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์ที่มีความคมชัด สามารถติดแน่นสนิทบนผิวเนื้อโลหะของท่อส่ง ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้ออย่างถูกต้อง เพื่อนำไปใช้งานได้อย่างมั่นใจว่าจะเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ามากที่สุด

 • ทคโนโลยีบาร์โค้ดเข้ามามีบทบาทในงานอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารกระป๋องที่มีการแปรรูปและถนอมอาหาร เพื่อให้วางจำหน่ายได้สะดวกและเก็บถนอมไว้รับประทานได้นาน การนำรหัสบาร์โค้ดมาติดกับอาหารกระป๋องและบรรจุในขวดโหลเพื่อใช้ในการจัดเก็บชื่อสินค้า รหัสและราคาช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการตรวจสอบจำนวนสินค้าที่ขายออกไปและสินค้าคงเหลือในสต๊อกอย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ที่มีประสิทธิภาพสูง รองรับปริมาณงานพิมพ์ขนาดกลางขึ้นไปนับเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบธุรกิจระดับครัวเรือนจนถึงโรงงานอุตสาหกรรม

 • ปัจจุบันโรงงานเสื้อผ้าหรืออุตสาหกรรมสิ่งทอเลือกใช้เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดโดยเฉพาะเพื่อผลิตป้ายชื่อติดสินค้าและสติกเกอร์ชนิดเป็นกาวติดแล้วลอกออกได้ โดยผลิตเนื้อวัสดุได้หลายชนิดตามความต้องการ รูปแบบงานและดีไซด์มีความทันสมัย มีการพิมพ์บาร์โค้ดลงบนฉลากเพื่อนำมาใช้ในการเก็บข้อมูลสินค้าที่จำหน่าย ช่วยควบคุมสินค้าคงคลังและปรับปรุงการดำเนินการในสายการผลิตอย่างรวดเร็ว ทำให้การบริหารจัดการธุรกิจมีประสิทธิภาพสูงที่สุดเพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต
  การออกแบบป้ายติดสินค้าและสติกเกอร์บาร์โค้ดเป็นอีกหนึ่งผลงานของเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดที่จัดพิมพ์งานได้อย่างมีคุณภาพ งานพิมพ์คมชัดและแม่นยำ สั่งพิมพ์บาร์โค้ดได้ทุกประเภทตามมาตรฐานสากลและอ่านง่ายด้วยเครื่องอ่านบาร์โค้ดทั่วไป ผู้ประกอบการควรเลือกเครื่องพิมพ์ที่ดีเพื่อให้ระบบการผลิตสติกเกอร์เสร็จรวดเร็วและมีคุณภาพตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับความรวดเร็วของการสายการผลิตเสื้อผ้า จึงส่งเสริมประสิทธิภาพให้กับธุรกิจการ์เมนท์ได้เป็นอย่างดี
  เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดตั้งโต๊ะมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม มีกำลังในการผลิตสูงและความเร็วในการพิมพ์สูงเหมาะสำหรับผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกและโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำให้กระบวนการพิมพ์บาร์โค้ดเป็นเรื่องง่าย สามารถปรับใช้งานได้อเนกประสงค์ครอบคลุมทุกการใช้งาน โปรแกรมออกแบบฉลากสติกเกอร์อัตโนมัติช่วยให้เรียนรู้และออกแบบฉลากด้วยตัวเองได้ง่ายดาย เพียงทำการอัพโหลดรูปภาพ โลโก้ สามารถเพิ่มเติมข้อความ ตัวเลขและรหัสแท่งบาร์โค้ด จัดให้เป็นระบบระเบียบสวยงามและใส่สีสันได้ตามต้องการ โดยทั่วไปเครื่องพิมพ์คุณภาพดีนั้นจะมีหัวพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและคงทนแข็งแรง สั่งพิมพ์งานปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้โปรแกรมออกแบบยังปรับปรุงง่าย ทำให้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดเวลา และสั่งพิมพ์งานที่ต้องการอย่างรวดเร็วได้ทันที เพื่อออกแบบดีไซน์เพื่อใช้เฉพาะเทศกาลหรืองานอีเวนท์ต่าง ๆ ได้ดี

 • ในปัจจุบันผู้ประกอบกิจการประเภทเครื่องสำอางเลือกใช้เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิตเพื่อใช้ในการพิมพ์บาร์โค้ด สำหรับติดฉลากบนตัวผลิตภัณฑ์สินค้าและการพิมพ์สติกเกอร์บาร์โค้ดเป็นดวงกลมสำหรับปิดฝาขวดเครื่องสำอางต่าง ๆ เนื่องจากสินค้าทุกวันนี้มีการผลิตปลอมออกมาเป็นจำนวนมาก ผู้ผลิตจำเป็นต้องใส่ใจความสำคัญของฉลากบาร์โค้ดที่หลายคนอาจไม่เคยสนใจ แต่ข้อความบนสติกเกอร์นั้นมีความสำคัญมีการระบุข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ วันที่ผลิต วัสดุส่วนประกอบ ปริมาณ สถานที่ติดต่อผู้ผลิตและจำหน่าย ตลอดจนฉลากติดสติกเกอร์ สคบ (สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค) ซึ่งเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้
  การเลือกเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดตลอดจนริบบอนและวัสดุสติกเกอร์เป็นกระบวนการที่ผู้ประกอบกิจการต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เพราะฉลากสติกเกอร์บาร์โค้ดที่ติดอยู่บนเครื่องสำอางนั้นต้องพิมพ์รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง สวยงาม ชัดเจน หมึกพิมพ์ติดทนนานไม่ลบออกง่ายและตัวสติกเกอร์เอง ควรจะมีความทนทานมาก บางชนิดต้องกันน้ำได้สำหรับเครื่องสำอางที่ใช้ในห้องน้ำมีโอกาสสัมผัสความเปียกชื้นเสมอ เช่น ขวดแชมพูสระผม นอกจากการพิมพ์บาร์โค้ดสำหรับติดฉลากทั่วไปแล้ว เครื่องพิมพ์คุณภาพดียังมีเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ตรวจจับดวงสติกเกอร์อัตโนมัติ ทำให้สามารถพิมพ์สติกเกอร์ดวงกลมเพื่อใช้ติดฉลากบนฝาขวดได้ด้วย เช่น กระป๋องแป้ง กระปุกครีม ขวดแชมพูหรืออื่น ๆ เป็นสินค้าที่มีการติดฉลากดวงกลมเสมอ เทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาอำนวยความสะดวกทำให้พิมพ์ฉลากบนกระดาษสติกเกอร์แบบไดคัทได้ง่าย เสร็จแล้วลอกสติกเกอร์ออกติดบนฝากระป๋องได้ทันที

 • ธุรกิจการค้าหลายรายตระหนักดีถึงการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยให้ธุรกิจขับเคลื่อนไปข้างหน้ารวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยนำเอาระบบบาร์โค้ดเข้ามาช่วยให้ขายสินค้าคล่องตัวและควบคุมสินค้าคงคลังได้อย่างถูกต้องแม่นยำและทำงานเร็วยิ่งขึ้น แน่นอนว่าระบบการพิมพ์บาร์โค๊ดเป็นสิ่งจำเป็นแต่เจ้าของกิจการไม่มีเวลาหรือขาดความเชี่ยวชาญในการออกแบบและพิมพ์สติกเกอร์บาร์โค้ดด้วยตนเอง ซึ่งอย่างน้อยที่สุดจะต้องลงทุนทั้งด้านเครื่องพิมพ์คุณภาพสูงและซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม จึงเป็นเหตุผลที่จะมองหาผู้ให้บริการดี ๆ เข้ามารับหน้าที่พิมพ์ฉลากบาร์โค้ดที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลอย่างถูกต้อง ทำให้ใช้งานกับเครื่องอ่านบาร์โค้ดทั่วไปได้เป็นอย่างดี
  ปัจจุบันธุรกิจผลิตน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดเป็นกิจการที่มีการเติบโตไม่หยุดยั้ง แม้จะมีแบรนด์ยักษ์ใหญ่ครองตลาดอยู่ก่อน แต่คู่แข่งหน้าใหม่เดินหน้าก้าวสู่ตลาดมากขึ้นเรื่อย ๆ และยังมีที่ว่างให้นักธุรกิจหน้าใหม่เข้ามากอบโกยกำไร โดยการเจาะตลาดในหมู่บ้านใหม่ ๆ รอบปริมณฑลและชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ ที่แบรนด์ดังยังเข้าไม่ถึง แน่นอนว่าการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่น่าเชื่อถือนั้นมีฉลากสินค้าที่มีการพิมพ์บาร์โค๊ดเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ดึงดูดลูกค้าและสร้างความเชื่อมั่นแต่แรกเห็น สติกเกอร์บาร์โค้ด เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ บริการผลิตสติกเกอร์ติดขวดน้ำมีทั้งแบบพิมพ์สติกเกอร์ใสเพื่อให้เห็นตัวอักษรเด่นชัด หรือการพิมพ์สติกเกอร์ฟิล์มหดรัดขวดสำเร็จรูปก็ได้ โดยสามารถสั่งให้ทำลวดลายกราฟิกและเลือกใช้สีสันได้ตามต้องการ หากสีขวดเป็นวัสดุแบบใส ควรใช้สติกเกอร์ที่ออกแบบตัวอักษรสีเข้มทึบเพื่อให้มองเห็นชัดเจน

 • าร์โค้ดผู้ช่วยให้การติดฉลากสินค้าเป็นเรื่องง่าย
  เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดเป็นเครื่องพิมพ์ที่สามารถพิมพ์งานได้เมื่อเครื่องพิมพ์งานทั่วไป แต่จะสามารถพิมพ์บาร์โค้ดด้วยฐานข้อมูลของรหัสแท่งที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก ซึ่งรหัสชนิดนี้ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกในการระบุชนิดของสินค้าให้ง่ายขึ้น และได้มีการพัฒนาข้อมูลมาอย่างยาวนานจนสามารถเชื่อมโยงข้อมูลของรหัสกับสินค้าต่าง ๆ จากทั่วโลก ซึ่งธุรกิจที่สามารถนำเครื่องปริ้นบาร์โค้ดมาใช้งานนั้น สามารถนำมาใช้กับธุรกิจได้อย่างหลากหลายมาก ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจผู้ผลิต ธุรกิจการคลังหรือธุรกิจค้าปลีกต่าง ๆ ก็สามารถนำมาใช้งานได้
  โดยเฉพาะธุรกิจรับฝากสินค้าในคลังสินค้า สามารถนำเครื่องทำบาร์โค้ดมาใช้งานเพื่อเพิ่มความสะดวกได้มากยิ่งขึ้น เพราะจะช่วยในการตรวจนับสินค้าคงคลังต่าง ๆ ได้ดี เมื่อมีสินค้ามานำฝากที่คลังสินค้า ทางคลังก็สามารถระบุข้อมูลต่าง ๆ ของสินค้าลงไปในคอมพิวเตอร์เพื่อกำหนดออกมาเป็นรหัสของสินค้าชนิดนั้น ๆ จากนั้นนำสติกเกอร์ที่พิมพ์ออกมาไปติดไว้ที่สินค้าตามจำนวนที่พิมพ์ออกมา ซึ่งจะเป็นการบ่งชี้ให้ทราบถึงชนิดของสินค้าได้อย่างชัดเจนและยังทราบจำนวนสินค้าจากสติกเกอร์ที่พิมพ์ออกมาได้อีกด้วย และเมื่อมีการนำสินค้ามาจ่ายออกไปก็เพียงใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดมาอ่านข้อมูลสินค้านั้น ๆ พร้อมตัดยอดออกไปจากคลังสินค้า เพียงเท่านี้ทางผู้ประกอบการก็จะได้ข้อมูลของสินค้าตั้งแต่การรับเข้ามาจนส่งออกไปได้อย่างแม่นยำ ทั้งจำนวน ชนิดของสินค้า วันที่รับเข้ามาและส่งออกไปอีกด้วย ซึ่งรหัสที่พิมพ์ออกมาหากต้องการให้สะดวกยิ่งขึ้นก็สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากเครือข่ายรหัสแท่งที่กำหนดไว้ เพื่อให้เครื่งอ่านของลูกค้าหรือปลายทางอื่น ๆ สามารถอ่านรหัสไปด้วยได้เลยในการกำหนดรหัสเพียงครั้งเดียว เป็นการเพิ่มความสะวดกในการใช้งานให้เพิ่มสูงขึ้น

 • ฉลากบาร์โค้ด พิมพ์บาร์โค้ด 128 ติดลงบนขวดแก้ว ไม่มีลอกไม่ทิ้งคราบกาว สามารถลอกสติกเกอร์ออกมาติดใหม่อีกรอบได้ เราเรียกสติกเกอร์บาร์โค้ดแบบนี้ว่า สติกเกอร์กาว Remove ความสามารถ คือ ติดแล้วสามารถดึงมาติดใหม่ได้ได้ไม่ทิ้งคราบกาว
Visitors: 109,131