บทความ ลิ้นชักเก็บเงิน

Cashdrawer

เพิ่มความคล่องตัวให้แก่การดำเนินธุรกิจแบบมีหน้าร้านด้วยลิ้นชักเก็บเงิน

          ในการทำธุรกิจเรื่องการเงินเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญอย่างมากที่สุด เพราะหากสามารถจัดสันปันส่วนเรื่องเงินได้เป็นอย่างดี ธุรกิจก็จะสามารถดำเนินได้อย่างคล่องตัวและไม่มีปัญหาสะดุด และยิ่งการวางเรียงเงินให้เป็นระเบียบก็จะช่วยให้ง่ายต่อการหยิบจับเวลาที่ต้องทอนเงินให้แก่ลูกค้า ดังนั้น ธุรกิจที่มีหน้าร้านควรที่จะมี ลิ้นชักเก็บเงิน เอาไว้ใช้งาน เพราะจะช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินรับและเงินทอนได้มากพอสมควร อีกทั้งเครื่องจะล็อคตัวอัตโนมัติหากไม่ใช่ผู้ที่ควบคุมเครื่องจะไม่มีกุญแจสำหรับไขเพื่อเปิดลิ้นชักได้เลย
ลิ้นชักเก็บเงินสดเหมาะสำหรับใช้งานกับธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ เช่น ตามร้านสะดวกซื้อที่จะมียอดเงินในการขายของแต่ละวันเป็นจำนวนที่มากพอสมควร การมีลิ้นชักไว้สำหรับแยกเงินและเก็บเงินจึงค่อนข้างมีความจำเป็นอยู่พอสมควร ยิ่งหากเป็นร้านสะดวกซื้อที่เปิดขายตลอด 24 ชั่วโมง ยิ่งต้องมีลิ้นชักเหล่านี้เอาไว้ใช้งาน เงินรายรับและเงินทอนต้องแยกออกจากันเมื่อปิดรอบเครื่องในแต่ละวัน เก๊ะเก็บเงิน เพื่อลดปัญหายอดเงินที่เยอะเกินไปทำให้เกิดความสับสนในเรื่องของเงินที่อยู่ในเครื่อง
cashdrawer หรือลิ้นชักเพื่อเก็บเงินนั้นสามารถนำมาเชื่อมต่อเพื่อใช้งานกับโปรแกรมคำนวณในคอมพิวเตอร์ได้ การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย และการสรุปยอดเงินในแต่ละวันจึงเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ไม่จำเป็นต้องมานั่งจดหรือนับยอดในแต่ละวันเหมือนการทำธุรกิจในสมัยก่อน แต่สิ่งที่ต้องทำในการปิดยอดแต่ละครั้ง คือ การนับเงินให้ตรงกับยอดในเครื่องแต่ละวันเท่านั้น รวมทั้งลิ้นชักสำหรับเก็บเงินนี้สามารถนำไปใช้งานร่วมกับเครื่องคิดเลขและเครื่องบันทึกรายการที่นิยมใช้งานตามธุรกิจที่มีหน้าร้านขนาดเล็กและขนาดกลางด้วย
หากใช้งาน ลิ้นชักเก็บเงิน ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคิดเลขที่สามารถบันทึกรายการได้นั้น จะช่วยให้ยอดเงินในแต่ละวันไม่ขาดหายเพราะจะขึ้นยอดให้ลงตลอดว่ายอดเงินซื้อเท่าไหร่ ยอดเงินที่รับมาเท่าไหร่และต้องทำการทอนเท่าไหร่ หากยอดเงินจะหายไปก็อาจจะเป็นเพราะการทอนเงินอย่างผิดพลาดเท่านั้น ซึ่งเรื่องนี้ต้องควรระวังให้ดีเพราะบางครั้งการหยิบเงินจากลิ้นชักเงินอาจจะติดกันอยู่ทำให้อาจจะทอนเงินเกินออกไปได้
การนับเงินเพื่อนำไปใส่ลิ้นชักเก็บเงินสดควรนับจำนวนให้ดีและทำการดูเงินทุกครั้งก่อนที่จะทอนออกไป เพื่อลดปัญหาการทอนเงินเกินหรือการทอนเงินขาด เงินธนบัตรที่ควรเก็บออกจากเครื่องให้บ่อยหรือจัดไว้เป็นสัดส่วนที่ไม่ได้ใช้ในการทอนอยู่แล้ว ก็คือ ธนบัตร 1,000 บาท อาจจะรวมและทำการมัดไว้วางเอาไว้ในลิ้นชักอย่างเป็นสัดส่วนหรือจะนำออกมาเพื่อเก็บไว้ในที่เก็บเงินต่างหาก เพื่อลดการหยิบผิดและอาจจะทำให้เสียหายพอสมควรสำหรับธนบัตร 1,000 บาทแต่ละใบ

 

Visitors: 91,661